SELAMAT BRATZO

(Wees welkom - Gegroet...)

 

Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Er wordt steeds meer gesproken over de energie van Sirius. Healingmethodes die gebruik maken van de energie van Sirius worden aangeboden. Ceremonies ter activatie van haar energie, cursussen over de verbinding met meesters en gidsen afkomstig van Sirius, enzovoort.

Waar komt bij sommige mensen deze interesse plots vandaan?

Waarom werken sommigen al langer met deze energiehealing en vonden ze jaren geleden geen gehoor?

Hoe is de mens verbonden met deze sterren?

En waarom voelen we nu de noodzaak om deze lang vergeten sterren meer onderdeel te maken van onze energie?

Info over : De zon achter de zon

Sirius bevindt zich in het sterrenbeeld Canis Mayor. Sirius A is twee keer zo groot als onze zon en 20 keer zo fel. Sirius staat in totaal 8,3 lichtjaren van de aarde vandaan. Zij speelt een belangrijke rol in bijna alle oude beschavingen. Zij is belangrijk in de astronomie, de mythologie, spiritualiteit, enzovoort. Oude mythische scholen verwijzen vaak naar haar als “de zon achter de zon “. Ze wordt vaak afgeschilderd als de krachtbron achter onze zon. Zij geeft de zon leven en daarmee de mens. De warmte van de zon houdt ons fysiek in leven. Sirius is de zon die de spirituele wereld in leven houdt en voedt.

Sirius wordt in vele culturen en religies als de belangrijkste ster aan de hemel gezien. Astronomisch gezien vormt zij bijvoorbeeld het fundament van de Egyptische kalender. De ster staat namelijk in contact met Isis, de mythische moedergodin van de Egyptenaren. Op de dag dat Sirius na lange afwezig te zijn geweest weer in de hemel zichtbaar werd (23 juli), vierde de Egyptenaren het begin van een nieuw jaar. Rond deze datum trad de Nijl buiten zijn oevers en zorgde zo voor vruchtbaarheid.

De oude beschavingen waren er zich van bewust dat Sirius de bakermat van ons energetische zijn is. Maar welke rol speelt zij dan in onze energetische afstamming?

Eerste verband: Sirius en menselijke dimensies

Sirius bestaat eigenlijk uit drie sterren. Iedereen kent Sirius A (Sothis), de grootste, Sirius B (Satais) en daarnaast bestaat ook nog een kleinere ster die in een bijzondere baan om de eerste twee heen draait (Annu). En er zijn 52 planeten die om genoemde zonnen heen draaien. Vaak als mensen in hun dromen Sirius bezoeken of wanneer men energieën van Sirius channelt ziet men drie zonnen. Van die 52 planeten zijn er in totaal negen bewoond.

De mensen hebben overigens een hele specifieke definitie van “leefbaar”. Onze wetenschap gaat ervan uit dat er bepaalde elementen nodig zijn, een bepaalde temperatuur, licht, omstandigheden, dichtheid, zwaartekracht, enzovoort voordat er op een planeet leven kan ontstaan. Maar dit is slechts het leven dat wij kennen, leven zoals wij het ervaren (met gematerialiseerd lichaam, afhankelijk van bepaalde voedingsstoffen, zuurstof, water, koolstof verbindingen, enzovoort). Er zijn echter veel meer levensvormen mogelijk, niet alleen fysiek maar vaak ook puur energetisch. Denk bijvoorbeeld aan UV licht. Wij kunnen UV licht niet zien dus zijn wij ook niet in staat om wezens die gebaseerd zijn op UV licht te zien en te ervaren. En zo is het met vele frequenties en vibraties. Binnen ons wetenschappelijk kader als mens zouden deze negen planeten niet bewoond kunnen worden. We hebben nu gezien dat door slechts een kleine verandering van de manier van denken de concepten “leefbaar “ of “levensvatbaar“ heel anders worden.

Het bijzondere van de planeten die bewoond zijn rond Sirius, is dat elk van hen één van de menselijke dimensies representeert. De dimensies in hun puurste vorm, in hun kern en in hun essentie. Vandaar ook dat wanneer wij ons verbinden met het licht van Sirius we ons kunnen verbinden met de essentie van ons mens zijn. Als wij ons kunnen verbinden met elke dimensie die wij kennen in een heldere en pure vorm kunnen wij groeien, ontwikkelen, begrijpen en diepgaand ervaren. Als wij verbonden zijn met elke dimensie kunnen wij energetisch enorme stappen maken. Het gaat hier om pure verbinding. Het intern begrijpen en voelen en niet het rationeel willen weten.

Tweede verband: Sirius en de bezieling

Volgens onder anderen de mythen van de Malinese Dogon-stam en de Inca’s had de mens in eerste instantie een groepsziel.

Alle dieren op aarde hebben óf één gemeenschappelijke ziel (denk aan plankton en muggen) óf een ziel per leefgemeenschap (de meeste zoogdieren: roedels, kuddes, troepen, kolonies, maar ook scholen enzovoort) óf een ziel per ecosysteem. De mens had eerst een ziel per levensgemeenschap, wij leefden in groepen en voerden onze taken uit op basis van de groepsziel, het overleven, het voortplanten, het beschermen.

Aan het begin van de vorige kosmische cyclus van 311.040 jaar, die in 2012 is afgelopen kwamen er zielrijke wezens van Sirius B naar de aarde en werd op basis van de op aarde aanwezig zijnde energieën een menselijk voertuig voor bewustzijn op aarde gecreëerd. Dit wezen had een individuele ziel. Deze energieën leefden in eerste instantie op Lemuria en Atlantida. De Lemurianen hadden nog een directe verbinding met Sirius. Bij hen was het DNA dat met de Sirianen verbonden was nog actief. Daardoor hadden ze de mogelijkheid van telepathisch contact, het genereren van energie door gebruik te maken van het energetisch netwerk om de aarde, het downloaden van kennis en wijsheid uit andere bewustzijnslagen, enzovoort. Bij de mens is dit stuk van het DNA in onbruik geraakt en gedeactiveerd.

Toen deze twee continenten echter verdwenen verspreidde deze energieën zich over de aarde en vermengde zich meer en meer met de destijds aanwezig zijnde mens. Hierdoor komt het ook dat genetisch gezien sommige mensen meer energie van Lemuria en Sirius met zich meedragen dan anderen. Die mensen zullen veel ontvankelijker zijn voor deze energie en voor het reactiveren van de verbinding en het licht van Sirius.

Energie van Sirius heeft er dus voor gezorgd dat wij als mens individueel bezielt zijn geraakt. Vandaar dat onze energetische wortels daar liggen. Omdat veel mensen op dit moment op zoek zijn naar de eenwording van hun ziel, willen ze ook graag dit stuk van hun zijn onderzoeken en integreren. De verbinding met Sirius brengt dus antwoorden over onze herkomst, ondersteunt om ons totale zijn te begrijpen, om in onze kracht staan, om individueel te groeien maar misschien nog belangrijker: om als mensheid te groeien. Het is niet voor niets dat op dit moment zoveel mensen hun ogen richten op Sirius. Onbewust weten zij dat, wanneer wij ons collectief verbinden met die kracht, puurheid, onvoorwaardelijkheid en wijsheid, het een positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling hier op aarde. Door ons weer te verbinden met Sirius, leggen we de basis voor een nieuw begin. Wordt de mens energetische weer vruchtbaar en mogen er weer nieuwe dingen groeien individueel en collectief.

 

Sirius heeft deel uitgemaakt van de creatie en evolutie van de Aarde gedurende vele sterrencyclussen. Er is een "partnerschap" tussen de Siriaanse Raad van het Licht en De Aarde Raden die vernieuwd werd om de Siriaanse Meesters en Leraren toe te staan door te gaan hun expertise en begeleiding te verstrekken aangaande kwesties van de evolutie van het Lichtlichaam en diens ontwerp.

De Meester Leraren, handelend via de Atlantische en Egyptische Heilige Scholen, deelden een begrip aan de Aarde mee van de aard van de creatie technieken die gebruikt worden door de Elohim en de Aartsengelen, alsook het ontwerp en de functie van het Menselijke Engelachtige Lichtlichaam en diens relatie tot Tijd en Ruimte binnenin verschillende Dimensionale Raamwerken.

In dit zeer recente partnerschap, hebben de Meesters geholpen bij het verzenden naar de Nieuwe Aarde Diamanten Rasters van de Lichtcodes voor de eerste grote belangrijke opwaardering van het Diamanten Lichtlichaam. Deze opwaardering is bedoeld om het Lichtlichaam fijn af te stemmen voor diens nieuwe functie als een Multidimensionaal Voertuig van Licht. Krachtige golven van Licht worden vanaf Sirius verzonden die de golfpatronen en frequenties dragen van de nieuwe Lichtlichaam kalibraties.